The European Green
 

Greening neboli ozelenění

GreeningProgram pro podporu zemědělcům, kteří dodržují principy udržitelného zemědělství

Greening je program společné zemědělské politiky EU, určený pro podporu zemědělcům, kteří dodržují principy udržitelného, tj. ekologického zemědělství. Mezi tyto principy patří např. střídání plodin, udržování stanovených výměr trvalých travních porostů či vyčlenění některých ploch pro tzv. ekologický zájem (např. krajinné prvky, zalesněné plochy atd.). Tento způsob hospodaření má vést k dlouhodobému snižování negativních dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí.

Produkty označené symbolem Doporučeno pro Greening najdete v řadě travních směsí AROS-PROFI a v řadě AROS-OSIVA balená v 25kg pytlích.

Nabídka travních směsí

 • obnova® III – pro rychlou obnovu trvalých travních porostů luk a pastvin
 • speciální – řada několika speciálních travních směsí určených pro greening

Nabídka osiv

 • hořčice bílá
 • hrách setý
 • jetel luční 2n
 • jetel luční 4n
 • jetel plazivý
 • lupina úzkolistá
 • peluška jarní
 • svazenka vratičolistá
 • vojtěška setá

Nabídka směsí na zelené hnojení

 • hrách + peluška + oves
 • peluška + oves

V případě vašeho zájmu o bližší informace, kontaktujte naši obchodní skupinu na níže uvedených kontaktech.

AROS-osiva s.r.o.
Trousilova 1, 182 00 Praha 8
Česká republika

Tel./fax: +420 284 681 652
E-mail: info@aros.cz