The European Green
 

Zásady pro založení a údržbu trávníku

Aneb několik tipů a rad společnosti AROS-osiva jak založit kvalitní trávník.

Příprava půdy
Základem kvalitního trávníku je dokonalá zahradnická příprava půdy před výsevem osiva. Z půdy odstraníme kameny a jiné nežádoucí organické zbytky. Pozemek urovnáme tak, abychom mohli následně půdu řádně prokypřit do hloubky 100 až 150 mm, případně ji můžeme vylehčit středně jemným pískem. V předseťové přípravě rovněž půdu zásobně vyhnojíme zapravením potřebných živin v podobě kvalitního trávníkového hnojiva v dávce cca 20 až 45 g/m2 (vhodné je použít hnojivo aros starter®).
Připravený pozemek k výsevu osiva necháme cca 2 až 3 týdny tzv. odležet. Následně po vzejití plevelů (plevele z půdní zásoby) provedeme mechanické nebo chemické odplevelení pozemku, které je vhodné ještě jednou před výsevem osiva opakovat.

Výsev osiva
Vhodný výběr travní směsi určuje vlastnosti a charakter budoucího trávníku. Proto výběr travní směsi v žádném případě nepodceňujte. Výsev provádíme od března do poloviny listopadu vždy s přihlédnutím k půdně-klimatickým podmínkám. Osivo vyséváme secím strojkem nebo ručně – na široko, v dávce 10 až 30 g osiva na 1 m2, v závislosti na kvalitě přípravy půdy, druhu travní směsi a technice výsevu. Před výsevem je vhodné osivo travní směsi promíchat a rozdělit na dva stejné díly. První díl osiva vyséváme podélně a druhý díl kolmo na první. Tím docílíme rovnoměrného výsevu. Po výsevu osivo lehce zapravíme hráběmi do hloubky 2 až 3 mm a povrch půdy utužíme např. zahradním válcem. Zavlažujeme pravidelně v ranních a večerních hodinách až do vzejití travních rostlin. Dle zvolené travní směsi osivo vzchází za 20 až 35 dní.

Sečení
Sečení nově založeného trávníku provádíme při výšce cca 80 až 100 mm a to zásadně ostrými nástroji (kosa, srp, žací nůž). Výšku snižujeme maximálně o jednu třetinu z celkové délky rostlin. Po třetí seči nově založený trávník můžeme začít kosit již na požadovanou výšku, dle typu trávníku a přírůstku travní hmoty v průměru jedenkrát za týden.

Výživa a hnojení
Základem dokonalého trávníku je vyrovnaná a dostatečná výživa, která ovlivňuje kvalitu travního porostu a jeho odolnost vůči zátěži, chorobám, letním a zimním stresům. Především často kosené okrasné či zátěžové trávníky jsou na výživu velmi náročné. Potřebné množství živin stanovíme nejlépe rozborem půdy, vizuálním posouzením trávníku a doporučenými dávkami hnojiv.

Společnost AROS-osiva nabízí »komplexní systém hnojení trávníku« v průběhu celého vegetačního roku. Trávníkové hnojivo aros starter® je určeno především pro zakládání a obnovu travních ploch v průběhu celého vegetačního období. Trávníkové hnojivo aros power® slouží pro dokonalou výživu od jara až do příchodu podzimu. Podzimní výživu pro zdárné přezimování vám zajistí trávníkové hnojivo aros winter®.

Více informací »

Instruktážní video najdete zde.