The European Green
 

Řada AROS-PROFI

Receptury jsou sestaveny na základě výsledků mnohaletých zkušeností ověřených dlouholetou praxí. Jsou vhodné k zakládání kvalitních travních ploch pěstovaných v různých půdních a klimatických podmínkách. Nabídku travních směsí v řadě AROS-PROFI využijí především velkoodběratelé – např. zahradnické firmy specializované na zakládání travních ploch okrasných, rekreačních, sportovních i technických, zemědělci pro dočasné i trvalé porosty různého charkateru, s využítím intenzivním i extenzivním, v běžných, vlhkých či suchých půdních podmínkách.

Logistické informace o produktech a objednací čísla

Seznam travních směsí v této sekci

dálniční | dostihová | do stínu | do sucha | ekologická | golfová | hřištní | jetelotravní | letištní | luční | obnova | parková | parkovací | pastevní | sadová | speciální | standard | technická |

 


dálniční

dálniční

Travní směs vhodná k ozelenění náspů a koridorů dálnic a silnic. Její složení umožňuje protierozní ochranu a minimalizuje náklady na údržbu,...

 • 25 kg pytel (obj. č. 4439)
Detail produktu >>

dostihová

dostihová

Tato travní směs splňuje specifické požadavky dostihových drah na odolnost a rychlou regeneraci.

 • 25 kg pytel (obj. č. 4437)
Detail produktu >>

do stínu

do stínu

Travní směs určená pro stanoviště, jehož světelné poměry neumožňují zdárný růst a vývoj jiných travních směsí. Komponenty této směsi...

 • I - pro běžně zastíněné plochy (obj. č. 4451)
 • II - pro vlhčí podmínky s lipnicí obecnou (obj. č. 4453)
Detail produktu >>

do sucha

do sucha

Travní směs určená pro stanoviště, jehož horší vláhové podmínky neumožňují zdárný růst a vývoj jiných travních směsí. Trávník...

 • I - pro částečně zastíněné plochy s nízkými nároky na závlahu RSM 2.2.2 (obj. č. 4452)
 • II - pro suchá a slunná stanoviště okrasných trávníků RSM 2.2.1 (obj. č. 4454)
Detail produktu >>

ekologická

ekologická

Unikátní travní směs s drobnolistým jetelem plazivým (mikrojetelem) určená pro zakládání okrasných trávníků nejen v zahradách rodinných domů....

 • 25 kg pytel (obj. č. 4410)
Detail produktu >>

golfová

golfová

Travní směs určená pro založení reprezentativních trávníků. Vytváří jemný, hustý, sytě zelený trávník s kobercovým efektem.

 • 25 kg pytel (obj. č. 4411)
Detail produktu >>

hřištní

hřištní

Travní směs vhodná pro sportovní areály od ploch využívaných k aktivní rekreaci až po profesionální fotbalová hřiště. Je složena z druhů a...

 • I - pro střední zátěž (obj. č. 4420)
 • II - pro vyšší zátěž (obj. č. 4421)
 • III - pro vysokou zátěž (obj. č. 4422)
Detail produktu >>

jetelotravní

jetelotravní

Travní směs s vyšším podílem jetelovin v nutričně vyvážené receptuře vám zajistí kvalitní objemné krmivo, využitelné jako plynulý pás...

 • I - s jedním druhem jetele (obj. č. 4432)
 • II - se dvěma druhy jetele (obj. č. 4433)
 • III - s třemi druhy jetele (obj. č. 4434)
Detail produktu >>

letištní

letištní

Travní směs určená pro zájmové plochy sportovních a civilních letišť. Zajišťuje dostatečnou únosnost těchto ploch a vyhovuje požadavkům na...

 • I - pro středně zatěžované části letištní plochy (obj. č. 4436)
 • II - pro silně zatěžované části letištní plochy (obj. č. 4449)
Detail produktu >>

luční

luční

Travní směs určená pro zakládání víceletých travních porostů určených především pro produkci sena. Receptura obsahuje druhy a odrůdy s...

 • I - krátkodobá, nejranější seč s využitelností 3–5 let (obj. č. 4424)
 • II - střednědobá, do vyšších poloh s využitelností cca 6 let (obj. č. 4425)
 • III - dlouhodobá, do vlhčích stanovišť s využitelností 6–8 let (obj. č. 4426)
 • IV - pro sušší podmínky s využitelností 4–6 let (obj. č. 4427)
Detail produktu >>

obnova

obnova

Travní směs OBNOVA® je speciálně sestavená z druhů trav nejvhodnějších k dokonalé regeneraci poškozených míst trávníků parků,...

 • I - pro obnovu okrasných trávníků bez lipnice luční (obj. č. 4446)
 • II - pro obnovu zátěžových trávníků s lipnicí luční (obj. č. 4471)
 • III - pro rychlou obnovu trvalých travních porostů luk a pastvin (obj. č. 4472)
Detail produktu >>

parková

parková

Travní směs vhodná pro mírně zatěžované okrasné trávníky parků a zahrad. Do receptury jsou zařazeny druhy a odrůdy s hustým zapojením a...

 • I - pro běžnou zátěž (obj. č. 4417)
 • II - pro mírnou zátěž (obj. č. 4418)
 • III - dekorativní (obj. č. 4419)
Detail produktu >>

parkovací

parkovací

Nenáročná travní směs určená pro zatravnění parkovacích štěrkových ploch, zatravňovací dlažby a plastových rohoží. Jedná se o ekonomickou a...

 • I - pro střední až vysokou zátěž s řebříčkem obecným RSM 5.1.1 (obj. č. 4460)
 • II - univerzální, pro všechny typy parkovacích trávníků RSM 5.1.1 (obj. č. 4461)
Detail produktu >>

pastevní

pastevní

Svojí skladbou odpovídá požadavkům na pastevní využití porostu. V receptuře jsou zastoupeny druhy a odrůdy trav a jetelovin, které zvířatům...

 • I - raná, nejranější pastva, využitelnost 4–5 let (obj. č. 4428)
 • II - polopozdní, pro sušší podmínky (obj. č. 4429)
 • III - polopozdní až pozdní, pro vlhčí podmínky (obj. č. 4430)
 • IV - pozdní, dlouhodobější, pro koně (obj. č. 4431)
Detail produktu >>

sadová

sadová

Travní směs vhodná pro zatravnění meziřadí sadů a vinic.

 • I - pro mírnou zátěž (obj. č. 4442)
 • II - pro střední zátěž (obj. č. 4443)
 • III - pro střední zátěž, vlhčí podmínky (obj. č. 4444)
 • IV - pro střední zátěž, sušší podmínky (obj. č. 4447)
Detail produktu >>

speciální

speciální

Travní směsi speciální jsou připravované na zakázku dle receptury zákazníka nebo dle receptury sestavené našimi odborníky na základě zadaných...

 • 25 kg pytel (obj. č. 4440)
Detail produktu >>

standard

standard

Ideální k rychlému ozelenění parků a zahrad. Její složení obsahuje druhy a odrůdy s rychlým počátečním růstem, které se postarají o rychlé...

 • 25 kg pytel (obj. č. 4423)
Detail produktu >>

technická

technická

Slouží k rychlému ozelenění technických ploch, např. pozemků určených na rekultivaci, kde jsou zohledněna zejména hlediska protierozní a potřeba...

 • 25 kg pytel (obj. č. 4435)
Detail produktu >>

Řady travních směsí

AROS-PRIM0,5–1,5 kg
AROS-MINI0,25 kg
AROS-EKO0,5 kg
AROS-EKOplus2 kg
AROS-FAMILY4 kg
AROS-EKOmaxi5 kg
AROS-HOBBY10 kg
AROS-PROFI25 kg