The European Green
 

Biotopné kvetnaté lúky

Kvetnaté lúky predstavujú modernú alternatívu k intenzívne udržiavaným, krátko strihaným okrasným alebo športovným trávnikom.

Jedná sa o spoločenstvo tráv, lučných kvetín a bylín, ktoré je možno zakladať napr. na častiach golfových ihrísk, v parkoch, v rozľahlých záhradách, v sadoch alebo na lúkach. Založením kvitnúcej lúky obohatíte svoje okolie pohľadom na radu zaujímavých, farebne kvitnúcich rastlín, vybraných a namiešaných z pôdnej kveteny Českej a Slovenskej republiky. Starostlivosť o kvetnatú lúku vykonávame iba kosením jedenkrát až maximálne trikrát ročne. Lúku ani nehnojíme, aby sme nepodporili rast širokolistých nitrofilných rastlín (napr. šťavel, žihľava, nátržník, stavikrv apod.), ktoré by potlačili spoločenstvo tráv, ostatných lúčnych kvetín a bylín zastupených v zmesi.

V našej ponuke nájdete dve základné varianty kvitnúcich lúčnych zmesí. Obidve varianty obsahujú 30% zložku tráv a 70% zložku kvetín a bylín.

Kvetnatá lúka GL01
Zmes lúčnych kvetín a bylín určená pre mezofytné stanoviská (tj. plochy s vyrovnaným vlahovým pomerom). Stanoviská ani príliš suché ani príliš vlhké.
Viacej informácií »

Kvetnatá lúka GL02
Zmes lúčnych kvetín a bylín určená pre výsušné stanovište, tj. plochy na suchých a slnečných miestach.
Viacej informácií »

Katalóg produktov na stiahnutie tu.