Superbrands 2019

AROS Superbrands 2019Ocenenie Czech Business Superbrands 2019

Spoločnosť AROS-osiva, tradičný český výrobca širokej ponuky trávnych zmesí, osív, trávnych hnojív a krmív, obhájila prestížne svetovo uznávané ocenenie Czech Business Superbrands pre obchodnú značku AROS.

Obchodná značka AROS bola registrovaná v roku 1992 a týmto ocenením sa tak zaradila medzi najlepšie značky na českom trhu v kategórii Business Superbrands.

Program Superbrands bol založený vo Veľkej Británii a je najuznávanejším celosvetovo fungujúcim programom nezávislého hodnotenia obchodných značiek, ktoré dnes prebieha v 89 krajinách sveta.

O udelení titulu Superbrands rozhoduje nezávislá odborná porota Business Brand Council zložená z profesionálov z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingového výskumu a hodnotí obchodné značky podľa vopred daných kritérií, akými sú známosť, budovanie značky, akceptácia inovácií či prestíž.

Toto ocenenie si veľmi vážime.

Váš AROS-osiva

Viacej informácií »