Najrozšírenejšie choroby trávnikov

Najrozšírenejšie choroby trávnikov a opatrenia k ich obmedzeniu

Pleseň snežná (Monographella nivalis)

Pleseň snežná (Monographella nivalis)

Trávne rastliny odumierajú na ploche kruhovitého, elipsovitého či nepravidelného tvaru. Sú pokryté mycéliom belavej alebo ružovkastej farby. Choroba sa prejavuje hlavne na jar po odmäku. Príčinou je predovšetkým neodstránená organická hmota, sneh na nezamrznutej zemi, spevnený pôdny povrch a nadbytok dusíka na jeseň. Silnejší výskyt je na zatienených miestach. Trávnik má hnedastú alebo hnedú farbu a veľmi pomaly regeneruje.

Opatrenia: odumretú hmotu opatrne vyhrabeme a prihnojíme liadkom vápenatým alebo liadkom amónnym s vápencom. V prípade silného napadnutia prevedieme fungicídne ošetrenie.

Palušková hniloba (Typhula incarnata)

Palušková hniloba (Typhula incarnata)

Na jar po odmäku sa objavujú rôzne veľké hnedasté škvrny, ktorých farba sa mení na sivú až bielu. Príčinou rozvoja choroby je dlhodobo ležiaci sneh, teploty 0–10 stupňov Celzia a vysoká vzdušná vlhkosť. Takisto množstvo stariny vytvára priaznivú mikroklímu pre rozvoj choroby.

Opatrenia: odumretú hmotu opatrne vyhrabeme a prihnojíme liadkom vápenatým alebo liadkom amónnym s vápencom. V prípade silného napadnutia prevedieme fungicídne ošetrenie.

Múčnatka trávová (Blumeria graminis)

Múčnatka trávová (Blumeria graminis)

Na listoch tráv sa vo vegetácii vytvára belavý múčnatý povlak, ktorý prechádza do rozsiahlejších hnedastých škvŕn. Listy postupne odumierajú. Príčinou sú prehustené a extenzívne sekané porasty, vysoká vzdušná vlhkosť a zatienené polohy.

Opatrenia: pestovanie odolných odrôd, vyrovnaná výživa a časté kosenie obmedzujú rozširovanie choroby. V prípade silného výskytu prevedieme fungicídne ošetrenie.

Hrdza korunková (Puccinia coronata Corda)

Hrdza korunková (Puccinia coronata Corda)

Na listoch sa objavujú žlté a oranžové prašné kôpky sprevádzané chlorózami a nekrózami, ktoré sú vystriedané čiernymi lesklými škvrnami. Postupne dochádza k deštrukcii listových tkanív. Príčinou je extenzívne kosenie trávnych porastov, nedostatočná výživa, vysoká teplota a vzdušná vlhkosť.

Opatrenia: k obmedzeniu choroby prispieva vyrovnaná výživa a častejšie kosenie.

Hrdza trávová (Puccinia graminis)

Hrdza trávová (Puccinia graminis)

V okolí kolienok a na spodnej časti stebiel sa objavujú tmavo hrdzavé prašné vydutiny letných výtrusov, neskôr sa objavujú zimné výtrusy tmavo čierne a vypuklé. Postupne dochádza k narušovaniu pletív, stáčaniu a zasychaniu listov. Príčinou sú extenzívne ošetrované porasty, časté rosy a dažďové zrážky za vyšších teplôt.

Opatrenia: chorobu môžeme obmedziť prevádzaním závlahy iba vo večerných hodinách.

Červená nitkovotosť (Laetisaria fuciformis)

Červená nitkovotosť (Laetisaria fuciformis)

Na trávnatej ploche sa objavujú nepravidelné škvrny, ktoré neskôr žltnú a dostávajú rýdzo slamovú farbu. Pri vyššej vlhkosti sa objavujú ružovo sfarbené chumáčiky vzdušného mycélia. Choroba sa prejavuje väčšinou na jeseň. Príčinou je nedostatočná výživa dusíkom, dlhodobé zamokrenie a časté hmly.

Opatrenia: k obmedzeniu choroby prispieva pravidelná a vyrovnaná výživa, prerezávanie trávnika, poprípade ošetrenie fungicídmi.

Tanečnica poľná (Marasmius oreades)

Čarovné kruhy (Marasmius oreades)

Huby zo skupiny Basiodiomycetes sa vyskytujú predovšetkým v starších trávnikoch, na chudobných a piesčitých pôdach, na silno utužených pôdach a bývalých lesných pôdach. Vyskytujú sa v podobe tmavozelených kružníc s nadbytkom dusíka z rozkladu drevnej hmoty alebo vo forme odumretej trávnej zóny s belavým mycéliom v pôde, či vo forme kruhov plodníc.

Opatrenia: chorobu likvidujeme výmenou pôdy v orničnom profile o dostatočnej šírke a novým osiatím trávnej zmesi.

Fungicidné ošetrenie travníkov v prípade významného výskytu chorôb

Choroba Spôsob ošetrenia Účinná látka Prípravok (obchodný názov) Dávka na ha/kg, l
pleseň snežná (Monographella nivalis) postrek iprodione, azoxystrobin, carbendazim Rovral Flo, Ortiva, Karben Flo Stefes, Heritage, Amistar 0,3–1,5
palušková hniloba (Typhula incarnata) postrek iprodione Rovral Flo 0,5–1
múčnatka trávová (Blumeria graminis) postrek propiconazole, fenopropimorph Corbel, Tilt 250 EC, Bumper 25 EC 0,5–1
hrdza korunková (Puccinia coronata Corda) postrek iprodione, flutriafol, azoxystrobin, chlorothalonil Rovral Flo, Impact, Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2
hrdza trávová (Puccinia graminis) postrek flusilazole, carbendazim, azoxystrobin, chlorothalonil Alert S, Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2
červená nitkovotosť (Laetisaria fuciformis) správna výživa, postrek iprodione, flutriafol, azoxystrobin Rovral Flo, Impact, Heritage, Amistar 0,5–1
antraknóza trávnika (pôvodca: huby Colletotrichum graminicola) postrek azoxystrobin, chlorothalonil Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2
hnedá škvrnitosť tráv (pôvodca: huby Pyrenophora lolii Dovaston) postrek azoxystrobin, chlorothalonil Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2
čarovné kruhy (Marasmius oreades) postrek azoxystrobin, chlorothalonil Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2

Súvisiace témy: