The European Green
 

Český výrobok

Spoločnosť AROS-osiva tradičný český výrobca trávnych zmesí, osív, trávnych hnojív a krmív je držiteľom Osvedčenia na používanie ochrannej známky ČESKÝ VÝROBOK.

Toto Osvedčenie nám bolo udelené pre výrobky a služby:

  • Trávne zmesi
  • Osivá
  • Trávne hnojivá
  • Krmivá

Ďakujeme vám za doterajšiu priazeň a dôveru.

Váš AROS-osiva