Starostlivosť o trávnik

Starostlivosť o trávniky vo všetkých ročných obdobiach

Jar

Hneď po uschnutí vrchnej vrstvy pôdy, môžeme začať s nevyhnutnými prácami, ktoré prebudia trávnik zo zimného spánku. Začíname dôkladným vyčistením povrchu trávnika, na ktoré naväzujú ďalšie prospešné opatrenia:

Ilustračná fotka
  • Z trávnika odstránime všetko napadané alebo naviate lístie, konáre, poprípade kamene.
  • Ostrejšími, a ešte lepšie vertikutačnými hrabľami vyhrabeme, či prerežeme danú mačinu do hĺbky 3–5 mm. Týmto zásahom trávnik prevzdušníme, odstránime mach a vznikajúcu plsť. Trávnik je ako znovuzrodený. Pre zber “vyčesanej hmoty” môžeme použiť trávnu sekačku. Zozbieranú hmotu kompostujeme.
  • Žltnúci alebo hnedastý trávny porast je dôsledkom veľkého utuženia pôdy alebo jej premokrenia, či nevyhovujúceho výživového stavu, niekedy i pôsobenia hubových chorôb. Z tohto dôvodu musíme uskutočniť aerifikáciu s následným rovnomerným rozhodením ostrého kremičitého piesku (1 000 g/m2).
    Ilustračná fotka
  • Takisto nesmieme zabúdať na správnu výživu trávnej mačiny, najlepšie aplikáciou plného kombinovaného hnojiva (30 g/m2). Musíme si uvedomiť, že vo vegetačnom období časté kosenie odčerpá z pôdy množstvo živín, ktoré musíme do pôdy naspäť dodať a priebežne udržiavať, aby sme zabezpečili úspešný rast trávnika. Pre rýchlu regeneráciu poškodených trávnych rastlín môžeme pravidelne rozhodiť i malú dávku liadku vápenatého (10 g/m2).
Ilustračná fotka
  • V prípade silno poškodených miest v trávniku je vhodné previesť dosiatie trávnou zmesou použitou pri založení trávnika alebo trávnou zmesou OBNOVA® (25 g/m2), ktorá zaplní rýchlo poškodené miesta v trávniku.
  • Trávnik, ktorý je poškodený z viac ako päťdesiatich percent, je najlepšie obnoviť celý.
  • Na konci jari prevedieme chemickou alebo mechanickou cestou zásah proti širokolistým burinám, ktoré do okrasných alebo záťažových trávnikov rozhodne nepatria.

Leto

Ilustračná fotka

Ošetrovanie súčasných trávnikov síce spočíva v malom množstve zásahov, tie ale musíme realizovať v správnom čase a správnym spôsobom – hlavne v júli a auguste, teda v období plného leta, ktoré preverí kvalitu založených trávnikov a starostlivosť, ktorú im venujeme. Najmä trávniky zakladané na jar ošetrujeme veľmi šetrne, až kým poriadne nezakorenia. Všetky trávniky sekáme v potrebných intervaloch vždy podľa účelu, ku ktorému trávnik pestujeme a podľa rýchlosti obrastania. Musíme sa držať pravidla, že pri teplotách vyšších ako 25 °C skracujeme porast o tretinu dĺžky, pri 20 až 25 °C o jednu polovicu a pri teplote pod 20 °C môžeme skracovať o dve tretiny dĺžky porastu. Inak musíme počítať s tým, že prudkým slnečným žiarením trávnik zožltne, preriedne a nie je na neho pekný pohľad.

Ilustračná fotka

Trávnik nesmie nikdy preschnúť. Preto ho zavlažujeme väčšími dávkami vody, najlepšie 20 mm/m2 každé 3 až 4 dni, či menšími dávkami každý deň skoro ráno alebo po západe slnka. Nikdy nezavlažujeme za plného slnka, spôsobili by sme úpal rastlín a prudký rozvoj trávnych húb, hrdzí a plesní, ktoré by porast značne poškodili. Aby sme udržali svieži zelený vzhľad trávnikov a nahradili živiny odčerpané kosením, prihnojujeme trávne porasty dusíkatými hnojivami v 14 až 20 denných intervaloch. Nový trávnik zakladáme v júli alebo auguste iba za predpokladu možnosti účinnej závlahy, pretože osiata plocha nesmie vyschnúť. Zalievame jemným rozstrekovačom nepretržite od výsevu až do vzídenia trávnych rastlín.

Jeseň

Ilustračná fotka

Jesenné mesiace umožňujú, dokonca vyžadujú, celý systém zásahov a opatrení týkajúce sa starostlivosti o trávniky, pretože je to veľmi vhodné obdobie ako pre zakladanie trávnikov, tak i pre ďalšie regeneračné opatrenia. Cieľom je nielen zlepšenie trávneho porastu, ale takisto príprava trávnika na dobré prezimovanie. Na začiatku jesene je vhodné zopakovať jarné zásahy ako je vertikutácia, poprípade i aerifikácia. Takisto nesmieme zabúdať na správnu výživu trávnej mačiny, najlepšie aplikáciou plného kombinovaného hnojiva, pretože časté kosenie v predchádzajúcom období odčerpalo z pôdy veľké množstvo živín. Tie je nutné do pôdy dodať v jesennom období, aby sme zabezpečili rast trávnika a jeho úspešné prezimovanie. Pokiaľ chceme ešte na jeseň upraviť nevyhovujúcu pôdnu reakciu vápnením (optimálne je pH 5,5–6,5), použijeme mletý vápenec, alebo ešte lepšie dolomitický vápenec, ktorý navyše obsahuje horčík. Nikdy ale nevápnime a nehnojíme súčasne, ani nemiešame vápenaté a priemyselné hnojivá. Dvojklíčne buriny v trávnikoch nie sú pekné ani účelné, odoberajú trávam vodu i živiny a postupne ich z porastu vytláčajú.

Ilustračná fotka

Z hľadiska biológie vývoja burín je práve september vhodným obdobím k ich likvidácii a potlačeniu. Preto zaburinené trávnaté plochy ošetrujeme bežne dostupnými chemickými prípravkami. V prípade silno poškodených miest v trávniku je vhodné previesť dosiatie trávnou zmesou použitou pri založení trávnika alebo trávnou zmesou OBNOVA®. Takisto ešte do konca októbra môžeme zakladať nové trávniky s tým, že pri rýchlom ochladení budú vzchádzať na jar budúceho roka. V závislosti od klimatických podmienok prevedieme v novembri posledné kosenie trávového porastu, súčasne odstránime napadané lístie a iné organické zvyšky. V prípade výskytu myší, kladieme za suchého počasia do dier otrávené nástrahy. Pred nástupom zimy je možné na trávnik rozprestrieť vrstvu vyzretého kompostu, ktorý prispeje k vyrovnaniu povrchu a zlepšeniu výživového stavu.

Zima

Ilustračná fotka

Trávniky prezimujeme mierne obrastené. Starina (tj. odumretá trávna hmota) musí byť pred nástupom zimy z trávnikov odstránená, inak hrozí v priebehu zimy silná infekcia hubovými chorobami. Pri dlhšie trvajúcich mrazoch bez snehovej pokrývky po trávnikoch nechodíme, ani ich inak nezaťažujeme a to z dôvodu silného poškodenia trávnych rastlín. Takisto pri odmäku nevstupujeme na trávnu plochu, pretože hrozí vyšliapanie nerovností v zmäknutej pôde.

Súvisiace témy: