Při odběru 2 ks a více od stejného druhu zboží, mimo pesticidy, poskytujeme množstevní slevy. Děkujeme, že nakupujete u nás.

Agrotechnické zásahy a opatření

Obecně agrotechnické zásahy provádíme především v jarním a podzimním období.

Výživa a hnojení

pece o travnik_vyzivaZákladem dokonalého trávníku je vyrovnaná a dostatečná výživa, která ovlivňuje kvalitu travního porostu a jeho odolnost vůči zátěži, chorobám a stresům.

Především často kosené okrasné a zátěžové trávníky jsou na výživu velmi náročné. Potřebné množství živin stanovíme nejlépe rozborem půdy, vizuálním posouzením porostu a doporučenými dávkami hnojiv. 

Živiny dodáváme organickými hnojivy nebo hnojivy průmyslovými v granulované či kapalné formě. Organická hnojiva zlepšují fyzikální vlastnosti půdy, zvyšují poutání živin v půdním komplexu, zvyšují činnost půdní mikroflóry a vodní jímavost půdy.

Základními výživovými prvky jsou:

Dusík (N) – podporuje růst a intenzitu odnožování trav
Fosfor (P) – ovlivňuje nasazování odnoží a růst kořenové soustavy
Draslík (K) – zvyšuje odolnost trav proti chorobám, poškození zimními mrazy a nedostatku vody
Doplňkovými prvky jsou:

Vápník (Ca) – stavební prvek rostlinných buněk
Hořčík (Mg) a železo (Fe) – důležité pro listovou zeleň a tvorbu organické hmoty

Dávkování čistých živin (dusík, fosfor, draslík, hořčík) v kg/100 m2/rok

Druh trávníku dusík fosfor draslík hořčík
Parkové trávníky 0,55–0,75 0,25–0,45 0,8–1,2 0,1–0,2
Sportovní trávníky 0,75–1,6 0,25–0,45 0,8–1,2 0,1–0,2
Technické trávníky 0,30–0,75 0,25–0,45 0,8–1,2 0,1–0,2
 

U profesionálně udržovaných trávníků (především golfová hřiště a fotbalové trávníky) se dávky živin oproti dávkám v tabulce zvyšují dle potřeby o 10–15 %.

Vertikutace

Vertikutace je vertikální řez travního drnu. Provádí se speciálními vertikutačními hráběmi, na větších plochách motorovým vertikutátorem. Nože se zařezávají do hloubky 3–5 mm kořenové sféry, čistí travní drn od odumřelé travní hmoty a umožňují přístup vody, živin a světla do trávníku. Vyhrabané zbytky hmoty je možno kompostovat. Po tomto zásahu je důležité přihnojení trávníku nejlépe plným kombinovaným hnojivem, v případě jeho dobrého stavu nebo u poškozených trávníků přihnojení rychleji rozpustnými dusíkatými hnojivy pro včasnou regeneraci.

Aerifikace

Aerifikací se rozumí provzdušnění půdy aerifikačními vidlemi nebo aerifikačním válcem. Duté hroty tohoto nářadí pronikají do hloubky 100–120 mm, odkud na povrch vynášejí válečky půdy. Vzniklé otvory se zasypávají ostrým křemičitým pískem, čímž dochází k úpravě vzdušných a vodních poměrů v půdě. Provádíme ji v případě silně utuženého travního drnu a půdy nebo při povrchovém přemokření.