Při odběru 2 ks a více od stejného druhu zboží, mimo pesticidy, poskytujeme množstevní slevy. Děkujeme, že nakupujete u nás.

Nejrozšířenější choroby trávníků

Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis)

Travní rostliny odumírají na ploše kruhovitého, elipsovitého či nepravidelného tvaru. Jsou pokryty myceliem bělavé nebo narůžovělé barvy. Choroba se projevuje hlavně na jaře po roztání sněhu. Příčinou je především neodklizená organická hmota, sníh na nezamrzlé zemi, zhutnělý půdní povrch a nadbytek dusíku na podzim. Silnější výskyt je na zastíněných místech. Trávník má nahnědlou nebo hnědou barvu a velmi pomalu regeneruje.

Opatření: odumřelou hmotu opatrně vyhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem. V případě silného napadení provedeme fungicidní ošetření.

Sněžná tyfulová plísňovitost trav (Typhula incarnata)

Původní název: paluška travní

Na jaře po roztání sněhu se objevují různě veliké hnědavé skvrny, jejichž barva se mění na šedou až bílou. Příčinou rozvoje choroby je dlouhodobě ležící sníh, teploty 0–10 stupňů Celsia a vysoká vzdušná vlhkost. Množství stařiny vytváří rovněž pro rozvoj choroby příznivé mikroklima.

Opatření: odumřelou hmotu opatrně vyhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem. V případě silného napadení provedeme fungicidní ošetření.

Padlí trav (Blumeria graminis)

Původní název: padlí travní

Na listech trav se ve vegetaci vytváří bělavý moučnatý povlak, který přechází do rozsáhlejších hnědavých skvrn. Listy postupně odumírají. Příčinou jsou přehoustlé a extenzivně sekané porosty, vysoká vzdušná vlhkost a zastíněné polohy.

Opatření: pěstování odolných odrůd, vyrovnaná výživa a časté sečení omezují rozšiřování choroby. V případě silného výskytu provedeme fungicidní ošetření.

Korunkatá rzivost trav (Puccinia coronata Corda)

Původní název: rez korunkatá

Na listech se objevují žluté a oranžové prášivé kupky doprovázené chlorózami a nekrózami, které jsou vystřídány černými lesklými skvrnami. Postupně dochází k destrukci listových tkání. Příčinou je extenzivní sečení travních porostů, nedostatečná výživa, vysoká teplota a vzdušná vlhkost.

Opatření: k omezení choroby přispívá vyrovnaná výživa a častější sečení.

Černá rzivost trav (Puccinia graminis)

Původní název: rez travní

V okolí kolének a na spodní části stébel se objevují tmavě rezavé prášivé puchýřky letních výtrusů, později se objevují zimní výtrusy tmavě černé a vypouklé. Postupně dochází k narušování pletiv, zkrucování a zasychání listů. Příčinou jsou extenzivně ošetřované porosty, časté rosy a dešťové srážky za vyšších teplot.

Opatření: chorobu můžeme omezit prováděním závlahy jen ve večerních hodinách.

Červená nitkovitost trav (Laetisaria fuciformis)

Původní název: kornatka travní

Na travnaté ploše se objevují nepravidelné skvrny, které později žloutnou a dostávají ryze slámovitou barvu. Při vyšší vlhkosti se objevují růžově zbarvené chomáčky vzdušného mycelia. Choroba se projevuje většinou na podzim. Příčinou je nedostatečná výživa dusíkem, dlouhodobé zamokření a časté mlhy.

Opatření: k omezení choroby přispívá pravidelná a vyrovnaná výživa, prořezávání trávníků, případně ošetření fungicidy.

Čarodějná kruhovitost trav (Marasmius oreades)

Původní název: čarodějné kruhy

Houby z řádu Basiodiomycetes se vyskytují především ve starších trávnících, na chudých a písčitých půdách, na silně utužených půdách a bývalých lesních půdách. Vyskytují se v podobě tmavě zelených kružnic s nadbytkem dusíku z rozkladu dřevní hmoty nebo ve formě odumřelé travní zóny s bělavým myceliem v půdě či ve formě kruhů plodnic.

Opatření: chorobu likvidujeme výměnou půdy v orničním profilu o dostatečné šířce a novým osetím travní směsí.

 

Fungicidní ošetření trávníků v případě významného výskytu chorob

Choroba Způsob ošetření Účinná látka Přípravek (obchodní název) Dávka na ha/kg, l
sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis) postřik iprodione, azoxystrobin, carbendazim Rovral Flo, Ortiva, Karben Flo Stefes, Heritage, Amistar 0,3–1,5
sněžná tyfulová plísňovitost trav (Typhula incarnata) postřik iprodione Rovral Flo 0,5–1
padlí trav (Blumeria graminis) postřik propiconazole, fenopropimorph Corbel, Tilt 250 EC, Bumper 25 EC 0,5–1
korunkatá rzivost trav (Puccinia coronata Corda) postřik iprodione, flutriafol, azoxystrobin, chlorothalonil Rovral Flo, Impact, Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2
černá rzivost trav (Puccinia graminis) postřik flusilazole, carbendazim, azoxystrobin, chlorothalonil Alert S, Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2
červená nitkovitost trav (Laetisaria fuciformis) správná výživa, postřik iprodione, flutriafol, azoxystrobin Rovral Flo, Impact, Heritage, Amistar 0,5–1
antraknóza trávníku (původce: houby Colletotrichum graminicola) postřik azoxystrobin, chlorothalonil Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2
hnědá skvrnitost trav (původce: houby Pyrenophora lolii Dovaston) postřik azoxystrobin, chlorothalonil Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2
čarodějná kruhovitost trav (Marasmius oreades) postřik azoxystrobin, chlorothalonil Heritage, Amistar, Bravo 500 0,5–2
 

Fungicidy můžete zakoupit v našich podnikových prodejnách a online v e-shopu zde.