Při odběru 2 ks a více od stejného druhu zboží, mimo pesticidy, poskytujeme množstevní slevy. Děkujeme, že nakupujete u nás.

Založení květnaté louky

Příprava pozemku před výsevem:

 • Louku zakládáme vždy do čistě připravené půdy, tj. do dokonale zahradnicky připraveného pozemku.
  Pozn.: Louku nikdy nezakládáme již do stávajícího trávníku.
 • Provedeme prokypření půdy do hloubky 100 až 150 mm.
 • Z půdy odstraníme veškeré organické zbytky (kořeny apod.) a kameny.
 • Pozemek urovnáme a připravíme povrch půdy k výsevu osiva.
 • Půdu před výsevem nehnojíme ani neošetřujeme žádnými herbicidy.

Výsev osiva:

 • Výsev osiva provádíme od poloviny dubna do konce září (letní výsevy vyžadují častější závlahu).
 • Před výsevem osivo důkladně promícháme.
 • Vyséváme 1 až 2 g osiva na 1 m2 (způsobem jako bychom kořenili). Pro ruční výsev doporučujeme 2 g/m2, pro výsev sečkou 1 g/m2.
 • Následně osivo lehce zapravíme do hloubky 1 až 2 mm, nejlépe hráběmi, a pozemek utužíme např. zahradním válcem.
 • Za nepříznivých vláhových podmínek plochu udržujeme vlhkou.
 • První sečení provádíme ostrým nástrojem (kosa, srp, žací nůž) při výšce porostu asi 200 mm. Mladou louku zkracujeme na vyšší strniště cca 50 až 70 mm.
 • Louka v prvním roce po založení prochází takzvaným plevelným stádiem.
 • Druhým rokem rozkvétá, sekáme ji 1x až maximálně 3x ročně.

NÁŠ TIP

Pokud chcete, aby vám louka kvetla celé léto, posekejte část louky co nejdříve, tj. na začátku květu. Louka během pěti týdnů opět rozkvete. Tímto způsobem se z lučních květů můžete těšit neustále a navíc umožníte pastvu motýlům a lučnímu hmyzu.

 

Přejít k objednávce zde.